soi cầu free thanh phong | Nhà cái uy tín nhất

soi cầu free thanh phong | Nhà cái uy tín nhất

Menu
X

Nhưng khi cũng ông Đuy-rinh đó kể lại cho chúng ta về nội dung các cuốn sách mà ông chỉ biết có cái tên và đề từ, thì chúng ta quyết không có quyền nói rằng ông ta "về mọi phương diện là một con quái vật thật sự của sự quấy nhiễu ngu dốt", vì rằng ở cửa miệng chúng ta, thì đó sẽ là một câu "chửi rủa".

Thậm chí, có những người đã chuẩn bị truyền bá học thuyết ấy trong công nhân, dưới một hình thức phổ cập.Việc xã hội chiếm hữu tư liệu sản xuất không những gạt bỏ được sự kìm hãm nhân tạo hiện đang có đối với sản xuất, mà còn xóa bỏ được sự lãng phí và sự phá hoại trực tiếp những lực lượng sản xuất và sản phẩm, tức là những bạn đường không thể tránh được của sản xuất hiện nay, và đạt tới đỉnh cao của nó trong thời kỳ khủng hoảng.

soi cầu bóng đá

Nhưng tư duy lấy những nguyên lý ấy từ đâu ra? Từ bản thân nó ư? Không phải, bởi vì chính ông Đuy-rinh nói: lĩnh vực của tư duy thuần tuý tự giới hạn trong những đồ thức lôgích và ở những hình thức toán học{42} (điều này thêm nữa cũng sai lầm, như chúng ta sẽ thấy).Ông Đuy-rinh, sau khi cũng đặt vấn đề lao động là thước đo giá trị, nhưng với cái cách cẩu thả của ông ta, thì ông ta lại nói tiếp rằng :May sao giờ đây chúng ta lại được biết vằng khối tinh vân của Kant.

soi cầu cường đại phát 6868

Lao động là thước đo của tất cả mọi giá trị, nhưng bản thân nó lại không có giá trị.Ông ta còn phải đi theoMác cả trong cái " trò chơi với những sự biến đổi của các khái niệm và các hiện tượng lịch sư ", mặc dầu là bản thân ông ta biết rất rõ rằng làm như thế thì chẳng được cái gì hết ngoài những "quan niệm kỳ dị", những " điều nông nổi ", " tính chất chênh vênh của các cơ sở ".

soi cầu lô

Vậy ta hãy xem xem nó nhơ thế nào trong nguyên bản của Mác.

Ông tiếp : lao động đó "là một sự tiêu phí sức lao động giản đơn mà trung bình bất cứ một người bình thường nào, không có sự phát triển đặc biệt, cũng đều có trong cơ thể mình.Như vậy là đối với một lao động sáu giờ, người ta sẽ phải trả một số tiền cũng biểu hiện sáu giờ lao động.

Về điểm này ông Đuy-rinh nói như thế nào ? ông ta khẳng định rằng,Bởi vậy, không thể có một khoa kinh tế chính trị duy nhất cho tất cả mọi nước và tất cả mọi thời đại lịch sử được.

Cụ thể là Boisguillebert cho rằng trong những chức năng tiền tệ bình thường mà nó đảm nhiệm trong lưu thông hàng hoá, thì kim loại quý có thể thay thế được bằng tiền tín dụng (un morceau de papier).Thứ nhất, Hegel ("Triết học của tự nhiên", 351), phụ lục) nói rằng

Bài viết liên quan

X